Zakres dat:
Szukaj
Data/Godzina Numer Tytuł Typ
13/12/2019 13:23 19/2019 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15.11.2019 r. ESPI
13/12/2019 12:55 18/2019 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E wraz z wypłatą należnych odsetek ESPI
15/11/2019 13:30 17/2019 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ESPI
15/10/2019 14:30 16/2019 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ESPI
01/10/2019 12:48 15/2019 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii C i D wraz z wypłatą należnych odsetek ESPI
23/09/2019 15:32 14/2019 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego ESPI
13/09/2019 12:21 Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii E EBI
11/09/2019 13:46 13/2019 Zawarcie umowy na windykację ESPI
27/08/2019 15:00 12/2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na windykację należności ESPI
15/05/2019 17:34 11/2019 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz przekazanie do informacji publicznej opóźnionej inf. o zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego ESPI
06/05/2019 12:49 10/2019 Aktualizacja informacji dotyczącej wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą odsetek ESPI
30/04/2019 15:55 9/2019 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek ESPI
23/04/2019 17:40 8/2019 Informacja o otrzymaniu pisma od Administratora zastawu oraz informacja w sprawie odstąpienie od podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółki ESPI
18/04/2019 15:40 7/2019 Informacja dotycząca podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki ESPI
12/04/2019 13:04 6/2019 Informacja dotycząca wykupu serii B ESPI
10/04/2019 17:57 5/2019 Informacja na temat wiążącej oferty finansowania Spółki ESPI
29/03/2019 17:17 4/2019 Zmiana daty wiążącej oferty finansowania Spółki ESPI
28/02/2019 15:20 3/2019 Zmiana treści niewiążącej oferty finansowania Spółki ESPI
07/02/2019 18:58 2/2019 Akceptacja i podpisanie niewiążącej oferty finansowania Spółki ESPI
28/01/2019 14:21 1/2019 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A ESPI
13/12/2018 15:29 12/2018 Zawarcie umowy na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki ESPI
23/10/2018 15:00 11/2018 Podjęcie decyzji o utworzeniu spółki zależnej działającej w zakresie usług płatniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych ESPI
14/09/2018 14:42 10/2018 Podjęcie działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej ESPI
29/06/2018 14:21 9/2018 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ESPI
07/06/2018 15:15 8/2018 Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z PARP ESPI
25/04/2018 16:31 7/2018 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności na rzecz Spółki ESPI
28/03/2018 17:42 6/2018 Zmiana stosowanych zasad rachunkowości oraz szacunkowe wyniki finansowe Statima S.A. za 2017 rok ESPI
22/02/2018 15:42 5/2018 Podpisanie umowy na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki ESPI
09/02/2018 15:48 4/2018 Wyrażenie zgody na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki ESPI
22/01/2018 15:33 3/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ESPI
19/01/2018 16:12 2/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ESPI
18/01/2018 15:59 1/2018 Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ESPI
20/12/2017 18:28 13/2017 Unieważnienie przetargu na zakup wierzytelności ESPI
15/12/2017 15:27 12/2017 Wygranie przetargu na zakup wierzytelności ESPI
14/12/2017 14:12 11/2017 Emisja Obligacji serii E ESPI
28/11/2017 15:03 10/2017 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii E ESPI
20/11/2017 10:37 9/2017 Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst ESPI
02/11/2017 09:49 8/2017 Podpisanie umowy na zakup pakietów wierzytelności ESPI
20/10/2017 15:19 7/2017 Wygranie przetargu na zakup pakietów wierzytelności ESPI
11/10/2017 14:15 6/2017 Emisja Obligacji serii D ESPI
09/10/2017 11:44 5/2017 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia wartości emisji obligacji serii D oraz zmiany warunków emisji obligacji serii D ESPI
05/10/2017 19:06 4/2017 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii D ESPI
02/10/2017 15:30 3/2017 Emisja Obligacji Serii C ESPI
26/09/2017 17:04 2/2017 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu ESPI
21/09/2017 15:28 1/2017 Przystąpienie do systemu ESPI ESPI