Zmiana daty wiążącej oferty finansowania Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w przedmiocie informacji dot. zawarcia niewiążącej oferty finansowania Spółki, Zarząd Spółki („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od grupy inwestorów informację, iż ze względu na prowadzone przez doradców prawnych grupy inwestorów prace nad treścią umowy inwestycyjnej oraz umów podporządkowanych, termin złożenia oferty wiążącej oraz wpłaty pierwszej części kwoty finansowania został przesunięty do dnia 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki informuje również, że kwota finansowania, o której mowa w zdaniu poprzednim przeznaczona zostanie na wykup 100% obligacji serii A oraz serii B co nastąpi w terminie wykupu obligacji serii B tj. w dniu 12 kwietnia 2019 r.