Informacja dotycząca wykupu obligacji serii C i D wraz z wypłatą należnych odsetek

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu dzisiejszym nie dojdzie do wykupu obligacji serii C i D i wypłaty odsetek od przedmiotowych obligacji. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.