Aktualizacja informacji dotyczącej wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą odsetek

W związku z licznymi zapytaniami ze strony obligatariuszy w kontekście daty wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup tychże obligacji i zapłatę należnych odsetek. Ponadto niezmiennie celem Zarządu Spółki jest kontynuowanie prac mających na celu dalszy rozwój Spółki i umacnianie jej pozycji na rynku wierzytelności masowych o niskich nominałach. Wszelkie informacje aktualizujące obecną sytuację będą publikowane w trybie informacji poufnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.