Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

 

W nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 15.05.2019 r., Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu dnia 23.09.2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Postanowienia  o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania układowego Spółki („Postępowanie”). Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt X GR 21/19/5. Sędzią Komisarzem została wyznaczona SSR Agata Adamczyk, a Nadzorcą Sądowym Pan Bartosz Klepacz.