Opis działalności

Opis biznesu:

Statima obsługuje ponad 75 % wierzytelności pochodzących z rynku komunikacji miejskiej i kolejowej. Spółka kupuje portfele wierzytelności wynikające z opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu i odzyskuje je na własny rachunek. W ramach dywersyfikacji działalności Statima współpracuje także z firmami z branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i energetycznej o ogólnopolskim zasięgu oraz z zakładami komunalnymi. Statima serwisuje lub nabywa portfele wierzytelności. Windykacja  odbywa się poprzez call center. Po wezwaniu do zapłaty następuje płatność, a w przypadku jej braku dane dłużnika trafiają do Krajowego Rejestru Długów (KRD). Elementem wspierającym proces windykacji jest portal gapowicze.pl, który spółka uruchomiła w 2017 r. Jest on jest publiczną formą ogłoszeń zawierających oferty kupna i sprzedaży wierzytelności z tytułu opłat za jazdę bez biletów. Przedmiotem aukcji w serwisie są długi zaciągnięte względem zakładów komunikacji miejskiej i kolejowej w całej Polsce. Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wysokiej wagi usług publicznych oraz dążenie do zachowania ich wysokiego poziomu. Na portalu prowadzonych jest ponad 1000 aukcji dotyczących wierzytelności o wartości od kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych. Zakładamy, że wraz ze wzrostem popularności serwisu liczba aukcji będzie dynamicznie rosnąć.

1
POZYCJA
 
na rynku windykacji masowej wierzytelności komunikacyjnych
14
LAT
 
doświadczenia
> 440
mln
wartość posiadanego portfela wierzytelności

-

Model biznesowy

Przyjęty model biznesowy i sprawdzone metody działania gwarantują nam utrzymanie systematycznego wzrostu wydajności organizacyjnej, pozwalają na nabywanie i efektywną obsługę jeszcze większej liczby portfeli wierzytelności, tym samym na osiąganie lepszych wyników finansowych i utrzymanie zdolności do wywiązywania się spółki ze zobowiązań.

 

Statima nabywa i serwisuje wierzytelności. Z portfeli własnych pochodzi 75% przychodów.

Windykacja wierzytelności odbywa się przy pomocy call center oraz portalu gapowicze.pl, a na koniec każdego miesiąca system IT generuje raport o aktualnym stanie windykacji danego portfela.

Po wezwaniu do zapłaty następuje płatność, a w przypadku jej braku dane dłużnika trafiają do Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Szczegółowy opis dziedzin działalności

Spółka kieruje swoją ofertę do podmiotów i instytucji świadczących usługi w zakresie:

 • transportu zbiorowego (komunikacja miejska i kolejowa),
 • usług telekomunikacyjnych, telefonicznych, dostępowych,
 • dostawy energii elektrycznej, mediów, telewizji kablowej, itp.,
 • ubezpieczeń AC/OC/NW,
 • wypożyczania materiałów bibliotecznych.

W ramach usługi B2C spółka obsługuje sprawy będące na każdym etapie:

 • przed wystąpieniem na drogę sądową
 • z tytułem egzekucyjnym/wykonawczym
 • po bezskutecznej windykacji firmy windykacyjnej lub egzekucji komorniczej.

Spółka, poza działalnością inkaso (windykacja na zlecenie), nabywa również wierzytelności na własny rachunek. W tym zakresie może dokonać zakupu należności powstałych w wyniku nałożenia opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej i kolejowej, należności z nieuregulowanych faktur z bieżącej działalności gospodarczej lub sądowych nakazów zapłaty wydanych w sprawach z segmentu należności masowych. Korzyścią dla sprzedającego wierzytelności jest otrzymanie w zamian gotówki i przeniesienie na nabywcę ryzyka niewypłacalności dłużnika. Innymi plusami zbycia wierzytelności są: oszczędność czasu, poprawa płynności finansowej jak i brak konieczności udziału w sprawach sądowych i czynnościach windykacyjnych. Spółka indywidualnie dokonuje analizy i oceny wierzytelności oraz oferuje trzy warianty współpracy:

 • zakup wierzytelności o różnym statusie prawnym i stopniu przeterminowania (przed postępowaniem sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej),
 • zakup masowych portfeli wierzytelności o niskich nominałach (już od kilkudziesięciu zł jednostkowo),
 • systematyczny skup lub jednorazowe przejęcie dużych pakietów wierzytelności (o łącznym saldzie od kilku milionów zł).