Wyniki finansowe

Wyniki Spółki:

Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2017 r. było możliwe dzięki zakupom nowych atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. Spółka oczekuje, że efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą jej na dalsze zwiększanie skali działania przy zachowaniu atrakcyjnej rentowności. Spółka spodziewa się, że wartość posiadanego przez nią portfela wierzytelności będzie w kolejnych latach rosnąć w tempie dwucyfrowym

W 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 21,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 274 proc. Tak dynamiczna zwyżka przychodów jest efektem pełnego wykorzystywania potencjału wzrostu organicznego Spółki w warunkach dobrej koniunktury na rynku wierzytelności. W 2017 r. Spółka wypracowała 15,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio 286 proc. Wyraźny wzrost zyskowności był możliwy dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu, konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli.

21,2
mln
przychody ze sprzedaży
15,2
mln
EBITDA
12,1
mln
zysk netto

-

Wartość nominalna posiadanego portfela (mln zł)

Wartość bilansowa wierzytelności (mln zł)

Poniższe narzędzie umożliwia porównywanie poszczególnych parametrów finansowych i operacyjnych spółki. Za pomocą checkboxów można określić, jakie okresy raportowania oraz jakie kategorie wyników mają być wyświetlone w postaci interaktywnych wykresów.

Dane interaktywne