Wyniki finansowe

Wyniki Spółki:

Wyniki na dzień 30.09.2019 r..

3,2
mln
przychody ze sprzedaży
(155,8)
tyś
EBITDA
(148,5)
tyś
zysk netto

-

Wartość nominalna posiadanego portfela (mln zł)

Wartość bilansowa wierzytelności (mln zł)