Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. zawarł umowę na zakup portfela wierzytelności z jednym z krajowych przewoźników kolejowych, wynikających m.in. z przejazdów bez ważnego biletu środkami pasażerskiej komunikacji kolejowej.

Należności nabyte od Cedenta potwierdzone zostały tytułami wykonawczymi. Szacunkowa wartość nabytego portfela wierzytelności zgodnie z zakończonym w dniu dzisiejszym procesem wyceny wierzytelności wynosi 45 698 565.62 zł.