Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E wraz z wypłatą należnych odsetek

 

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu dzisiejszym nie dojdzie do wykupu obligacji serii E i wypłaty odsetek od przedmiotowych obligacji. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek.