Lider w odzyskiwaniu masowych wierzytelności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce
Zobacz więcej
Firma o stabilnych wynikach finansowych, której wiarygodność potwierdza ścisła współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i członkostwo w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
Zobacz więcej
138
mln
wartość nabytych w 2018 roku portfeli wierzytelności
0,355
mln
szt.
nabytych w 2018 roku spraw
1,41
mln
szt.
nabytych spraw ogółem
104
mld
wartość obsłużonych wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wg KPF
15,2
mln
liczba obsłużonych wierzytelności w 2016 r. wg KPF
1598
dochód rozporządzalny na osobę w Polsce wg GUS

Opis wyników:

Dzięki konsekwentnemu wzrostowi wartości nominalnej portfela wierzytelności oraz stałemu usprawnianiu mechanizmów windykacyjnych Statima osiąga dynamiczny wzrost wyników. Zwiększaniu skali działania towarzyszy wzrost zatrudnienia oraz rozbudowa zespołu call center. Wierzytelności są odzyskiwane w okresie około pięciu lat od momentu zakupu portfela przy wysokich stopach odzysku.

Zobacz więcej

Opis rynku:

Polski rynek obrotu wierzytelnościami znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Następuje systematyczny przyrost wartości oraz liczby obsługiwanych wierzytelności. Branży sprzyja korzystne otoczenie makroekonomiczne, a dzięki rosnącym płacom, spadającemu bezrobociu, rządowym programom socjalnym, m.in. 500+ oraz relatywnie wysokiemu tempu wzrostu PKB ściągalność długów w segmencie wierzytelności gospodarstw domowych poprawia się.

Zobacz więcej

Polacy donoszą fiskusowi na osoby handlujące na imprezach plenerowych. Przybywa kontroli

20.07.2019
Zobacz więcej
źródło:
money.pl

Wspólna europejska armia. Kandydat na szefa dyplomacji UE zabiera głos

20.07.2019
Zobacz więcej
źródło:
money.pl

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego dla Spółki

14.06.2019
Zobacz więcej

Raport nr 8/2019

15:28 27.06.2019
Zobacz więcej

Raport nr 7/2019

16:03 14.06.2019
Zobacz więcej

Raport nr 6/2019

16:02 14.06.2019
Zobacz więcej