Lider w odzyskiwaniu masowych wierzytelności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce
Zobacz więcej
Firma o stabilnej pozycji na rynku wierzytelności masowych, której wiarygodność potwierdza ścisła współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i członkostwo w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
Zobacz więcej
48
mln
wartość nabytych w 2019 roku portfeli wierzytelności
84
tys.
szt.
nabytych w 2019 roku spraw
1 872 150
szt.
nabytych spraw ogółem
101,6
mld
wartość rynku wierzytelności na koniec III kwartału 2019 r. wg ZPF
40,09
%
Indeks akceptacji nieetycznych zachowań Polaków 2019r. wg ZPF
1693
dochód rozporządzalny na osobę w Polsce wg GUS

Opis wyników:

Dzięki konsekwentnemu wzrostowi wartości nominalnej portfela wierzytelności oraz stałemu usprawnianiu mechanizmów windykacyjnych Statima osiąga dodatnie przepływy finansowe na działalnosci operacyjnej. Optymalizacji skali działania towarzyszy optymalizacja zatrudnienia oraz automatyzacja części zespołu call center. Wierzytelności są odzyskiwane w okresie od pięciu do siedmiu lat od momentu zakupu portfela przy wysokich stopach odzysku i optymalnych kosztach operacyjnych.

Zobacz więcej

Opis rynku:

Polski rynek obrotu wierzytelnościami znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Następuje systematyczny przyrost wartości oraz liczby obsługiwanych wierzytelności. Branży sprzyja korzystne otoczenie makroekonomiczne, a dzięki rosnącym płacom, spadającemu bezrobociu, rządowym programom socjalnym, m.in. 500+ oraz relatywnie wysokiemu tempu wzrostu PKB ściągalność długów w segmencie wierzytelności gospodarstw domowych poprawia się.

Zobacz więcej

Największe serbskie słone jezioro zniknęło z powierzchni Ziemi

19.07.2024
Zobacz więcej
źródło:
money.pl

Grzywna za suszenie prania na balkonie. Przepisy są jednoznaczne

19.07.2024
Zobacz więcej
źródło:
money.pl

Hit wśród polskich emerytów. Oto korzyści nowej legitymacji

19.07.2024
Zobacz więcej
źródło:
money.pl

Raport nr 19/2019

13:23 13.12.2019
Zobacz więcej

Raport nr 18/2019

12:55 13.12.2019
Zobacz więcej

Raport nr 12/2019

13:32 29.11.2019
Zobacz więcej