Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2017 r. została podpisana między Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Projekt zakłada pozyskanie kapitału dla Spółki w kwocie 629.000 zł. Umowa ma na celu wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do rynku kapitałowego dla Kancelaria Statima S.A. poprzez wejście na rynek regulowany GPW.