Podpisanie umowy na zakup pakietów wierzytelności

Podpisanie umowy na zakup wierzytelności

Zarząd Statima S.A. informuje, że zawarł umowę na zakup pakietów wierzytelności. Na podstawie niniejszej umowy Emitent nabył portfel wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym z dnia 20.10.2017 r. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności w sektorze B2C (business-to-consumer). Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. W ocenie zarządu, specyfika obsługi tego rodzaju należności oraz poziom istotności zawartej umowy, stanowi zasadniczy element dalszego efektywnego rozwoju Spółki w obszarze windykacji komunikacyjnych należności masowych o niskich nominałach.