Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej NWZA) spółki. W ramach obrad NWZA podjęto m.in. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł. poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto w związku z zamiarem kontynuowania obrad w celu pełnej realizacji pkt. 5 porządku obrad, NWZA podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 13.12.2019 r. do godz. 12.00. O uchwałach podjętych w dalszej części NWZA, Zarząd poinformuje w odrębnym komunikacie.