Wygranie przetargu na zakup wierzytelności

Wygranie przetargu na zakup wierzytelności

Zarząd Statima S.A. „Emitent” informuje o wygraniu postępowania przetargowego na zbycie znaczącego pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 3 503 832,13 zł, pochodzącego od jednego z dominujących podmiotów z branży energetycznej, wynikającego z tytułu zamkniętych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji. Zawarcie niniejszej umowy stanowi istotny element realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności z sektora energetycznego i ubezpieczeniowego. Nabycie przedmiotowego portfela należności stanowi dywersyfikację źródeł przychodów i jest elementem budowania przez Emitenta silnej pozycji na rynku energetycznym. Warunki zakupu wierzytelności są standardowe i zrealizowane w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności.