Zawarcie umowy na sprzedaż wierzytelności na rzecz Spółki

Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. zawarł umowę na zakup portfela wierzytelności z jednym z krajowych przewoźników komunikacyjnych („Cedent”) wynikających z niedopełnienia przez podróżnych obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób i rzeczy.

Należności nabyte od Cedenta potwierdzone zostały tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi wydanymi w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Wartość nabytego portfela wierzytelności z odsetkami wynosi 39,5mln zł.