Unieważnienie przetargu na zakup wierzytelności

Unieważnienie przetargu na zakup wierzytelności

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2017 z dnia w sprawie wygrania przetargu na zakup wierzytelności, Zarząd STATIMA S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 20 grudnia 2017 roku otrzymał od organizatora przetargu pismo z dnia 18 grudnia 2017 roku informujące o tym, że postępowanie dotyczące zbycia wierzytelności, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym zostało unieważnione z przyczyn leżących po stronie sprzedającego.