Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 w przedmiocie informacji dot. podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki, w którym Spółka informowała o planowanym wykupie obligacji serii A i B wraz z wypłatą należnych odsetek do dnia 30 kwietnia 2019 roku, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2019 w przedmiocie informacji dot. odstąpienia od podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółki, w celu zachowania porządku informacyjnego Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym nie dojdzie do wykupu ww. obligacji i wypłaty odsetek. Powodem braku wykupu jest brak zabezpieczenia środków potrzebnych na wykup obligacji i wypłatę odsetek. Spółka w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu wykup obligacji serii A i B oraz zapłatę należnych odsetek. O efektach podjętych działań Spółka informować będzie na bieżąco w odrębnych raportach bieżących.