Wyemitowane obligacje

Seria Data emisji Wartość nominalna (mln zł) Data wykupu Częstotliwość wypłaty odsetek Wartość oprocentowania Rodzaj emisji Catalyst Wykupione
A
26.01.2017
1,7
28.01.2019
Kwartalnie
9%
Niepubliczna
Tak
Nie
B
13.04.2017
3,5
12.04.2019
Kwartalnie
8%
Publiczna
Tak
Nie
C
02.10.2017
0,998
01.10.2019
Kwartalnie
8%
Niepubliczna
Nie
Nie
D
11.10.2017
0,755
01.10.2019
Kwartalnie
8%
Niepubliczna
Nie
Nie
E
14.12.2017
2
13.12.2019
Kwartalnie
8%
Niepubliczna
Tak
Nie