Informacja dotycząca podpisania dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 w przedmiocie informacji na temat wykupu obligacji serii A i B oraz warunków finansowania na rzecz Spółki, Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że podpisanie dokumentów stanowiących podstawę finansowania na rzecz Spółki planowane jest na 23 kwietnia 2019 roku, a przekazanie kwoty finansowania planowane jest do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym wykup obligacji serii A i B na zasadach, o których Spółka komunikowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019, planowany jest do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Powodem zmiany terminu wykupu obligacji serii A i B jest prośba inwestora o przesunięcie terminu podpisania dokumentów, o których mowa w treści niniejszego raportu. O podpisaniu dokumentów stanowiących podstawę finansowania Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.