Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Krzysztof-Laba

M.-Rogowski-notyfikacja