Sprzyjające otoczenie rynkowe

Polski rynek obrotu wierzytelnościami znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Następuje systematyczny przyrost wartości oraz liczby obsługiwanych wierzytelności. Branży sprzyja korzystne otoczenie makroekonomiczne, a dzięki rosnącym płacom, spadającemu bezrobociu, rządowym programom socjalnym. m.in. 500+ oraz relatywnie wysokiemu tempu wzrostu PKB ściągalność długów w segmencie wierzytelności gospodarstw domowych poprawia się.

 

104,4
mld
wartość obsługiwanych wierzytelności

* dane na koniec III kwartału
Źródło: KPF

Źródło: GUS