Sprzyjające otoczenie rynkowe

Polski rynek obrotu wierzytelnościami utrzymuje się w fazie wzrostu. Następuje systematyczny przyrost wartości oraz liczby obsługiwanych wierzytelności. Branży sprzyja korzystne otoczenie makroekonomiczne, a dzięki rosnącym płacom, spadającemu bezrobociu, rządowym programom socjalnym. m.in. 500+ oraz relatywnie wysokiemu tempu wzrostu PKB ściągalność długów w segmencie wierzytelności gospodarstw domowych poprawia się.  

101,6
mld
wartość rynku wierzytelności na koniec III kwartału 2019r. wg ZPF

* dane na koniec III kwartału Źródło: KPF

Źródło: GUS