Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 roku otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Michał Konieczny – Prezes Zarządu
Krzysztof Laba – V-ce Prezes Zarządu
Marcin Rogowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Sajdak – Członek Rady Nadzorczej