Przystąpienie do systemu ESPI

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI. W związku z powyższym Spółka będzie przekazywać wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa informacje z wykorzystaniem systemu ESPI.