Zmiana treści niewiążącej oferty finansowania Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w przedmiocie informacji dot. zawarcia niewiążącej oferty finansowania Spółki, Zarząd Spółki („Spółka”) informuje, że zmianie uległa treść niewiążącej oferty finansowania Spółki. Pierwotnie Spółka miała otrzymać do dnia 8 marca 2019 r. od grupy inwestorów zagranicznych wiążącą ofertę wraz z przekazaniem pierwszej kwoty finansowania, która miała zostać przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A. Ponadto do dnia 11 kwietnia 2019 r. Spółka miała otrzymać kolejną transzę kwoty finansowania, która miała zostać przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B.

Zgodnie z postanowieniami zaktualizowanej, niewiążącej oferty finansowania do dnia 29 marca 2019 r. Spółka ma otrzymać od grupy inwestorów zagranicznych wiążącą ofertę wraz z pierwszą kwotą finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 50% obligacji serii A Spółki. Następnie Spółka ma otrzymać do dnia 11 kwietnia 2019 r. kolejną transzę kwoty finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup pozostałych 50% obligacji serii A oraz 100% obligacji serii B. W IV kwartale 2019 roku Spółka ma otrzymać trzecią transzę finansowania, która zostanie przeznaczona na wykup 100% obligacji serii C, D oraz E. Finansowanie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, przekazane będzie Spółce w formie kapitału dłużnego oprocentowanego na warunkach rynkowych.