Powiadomienie o transakcji na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Statima S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Statima S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce korektę powiadomienie z dnia 18 stycznia 2018 roku o transakcjach na akcjach Statima S.A. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Krzysztof Laba – V-ce Prezes Zarządu