Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji (dalej Spółka) informuje, że na dzień 15.11.2019 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000.000,00 zł. (trzydzieści milionów złotych) poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.