Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia wartości emisji obligacji serii D oraz zmiany warunków emisji obligacji serii D

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2017 roku podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie podwyższenia wartości emisji obligacji serii D oraz zmiany warunków emisji obligacji serii D, o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2017.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem ze strony inwestorów, Emitent na podstawie ww. Uchwały postanowił podwyższyć maksymalną wartość proponowanych do nabycia obligacji, z pierwotnej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na bieżącą kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie.