Podjęcie decyzji o utworzeniu spółki zależnej działającej w zakresie usług płatniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Zarząd Statima S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 października 2018 r. podjął decyzję o utworzeniu spółki CASHEVER S.A. w 100% zależnej od Emitenta, działającej w zakresie usług płatniczych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych (FinTech). Przedmiotem działalności spółki będzie udzielanie masowych, krótkoterminowych pożyczek o niskim nominale w oparciu o tzw. technologię blockchain.

Projekt ma stanowić wykorzystanie przez Emitenta możliwości, które otwiera dyrektywa PSD2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego […]) oraz implementująca ją Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Emitent planuje możliwości działania spółki zależnej na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.