Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz przekazanie do informacji publicznej opóźnionej inf. o zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2019 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania układowego na podstawie przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 243 z późn. zm.). W opinii Zarządu złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz Spółki. Zarząd Spółki podejmuje czynności prawne i faktyczne, które mają na celu odzyskanie stabilizacji i płynności finansowej Spółki. Ponadto Zarząd informuje, że w okresie restrukturyzacji w dalszym ciągu podejmować będzie działania mające na celu pozyskanie finansowania, które umożliwiłoby dalszy, konsekwentny rozwój Spółki. Wszelkie informacje aktualizujące obecną sytuację będą publikowane w trybie informacji poufnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto Spółka przekazuje do informacji publicznej opóźnioną informację poufną powziętą 25 kwietnia 2019 r. o zamiarze złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego.