Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na windykację należności

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. powziął informację od krajowego podmiotu organizującego i zarządzającego transportem zbiorowym, o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie przez Spółkę na rzecz ww. podmiotu działań windykacyjnych należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej.

O fakcie podpisania umowy Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.