Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i kwartalnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z przepisami Regulaminu ASO w zakresie zasad publikacji raportów okresowych Spółka nie dotrzyma terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok i raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku przypadającego na dzień 7 czerwca 2019 r. z uwagi na niezakończone prace nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018 oraz za I kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że raport roczny oraz raport kwartalny zostaną ostatecznie opublikowane w dniu 14 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”