Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

Zarząd Statima S.A. informuje o zmianie przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku na dzień 30 sierpnia 2019 roku.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 września 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu