Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 roku.

Niniejszy raport kwartalny został przygotowany w związku z obowiązkiem udostępniania Obligatariuszom raportów kwartalnych Spółki, określonym w Warunkach Emisji Obligacji serii C oraz w Warunkach Emisji Obligacji serii D Statima S.A. w sytuacji, gdy obligacje tych serii nie są przedmiotem obrotu na Catalyst.

Spółka zastrzega, że zaprezentowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku nie są audytowane, a zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane zostaną podane w raporcie rocznym, w związku z czym wartości podane w niniejszym raporcie mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2018 rok. Data publikacji raportu okresowego za 2018 rok to 31 maja 2019 r.

Raport – 4 kwartał 2018