Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2017. Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 18 maja 2018 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2018 r.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”