Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w roku 2020

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, że harmonogram publikacji sprawozdań finansowych Spółki w roku 2020 przedstawia się następująco:

– raport za IV kwartał 2019 r. – 28.02.2020 r.

– raport za I kwartał 2020 r. – 31.05 2020 r.

– raport za rok obrotowy 2019 r. – 31.05.2020 r.

– raport za II kwartał 2020 r. – 30.08.2020 r.

– raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 30.09.2020 r.

– raport za III kwartał 2020 r. – 30.11.2020 r.