Zmiana terminu publikacji Sprawozdania finansowego za rok 2019

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 zostanie opublikowane na stronie internetowej spółki najpóźniej do dnia przewidzianego w w/w Rozporządzeniu tj. do dnia 30.06.2020 r.