Obligacje serii B Statima zadebiutują na Catalyst

Warte 3,5 mln zł obligacje serii B Statima, lidera w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, 12 lutego zadebiutują na Catalyst. W obrocie na rynku regulowanym są już dostępne walory serii A.

 

– Chcąc w pełni wykorzystać sprzyjającą koniunkturę w branży, w minionym roku chętnie korzystaliśmy z możliwości, jakie daje nam rynek kapitałowy, emitując pięć serii obligacji o łącznej wartości nominalnej blisko 9 mln zł. Notowanie obligacji na Catalyst, to nie tylko bezpieczeństwo obrotu, ale także gwarancja zachowania najwyższych standardów w stosunku do obligatariuszy – komentuje Michał Konieczny, prezes Statima.

 

W ramach publicznej emisji obligacji serii B Statima pozyskała od inwestorów ponad 3,5 mln zł. Walory trafiły do 95 inwestorów. Oprocentowanie dwuletnich obligacji wynosi 8 proc., a kupon jest wypłacany co kwartał.

Pod koniec listopada 2017 r. na Catalyst zadebiutowały dwuletnie papiery serii A spółki warte 1,7 mln zł, wyemitowane w ofercie prywatnej. W ubiegłym roku Statima uplasowała również w ofertach prywatnych dwuletnie papiery serii C, D i E, warte odpowiednio 1 mln zł, 0,8 mln zł, 2 mln zł, które również docelowo trafić mają do obrotu na Catalyst.

 

O Statima:

Statima jest liderem w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce. Portfel klientów spółki tworzą miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przewoźnicy kolejowi oraz firmy o ogólnopolskim zasięgu z branży ubezpieczeniowej i energetycznej.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Rutkowski
PR & IR Director
jrutkowski@tailorsgroup.pl
+48 603 334 068

Tomasz Danelczyk
PR & IR Consultant
tdanelczyk@tailorsgroup.pl
+48 665 885 390