Duży popyt na obligacje Statima

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych, w ramach prywatnej emisji obligacji serii E pozyskała od inwestorów 2 mln zł. Liczba zapisów na obligacje znacząco przekroczyła liczbę oferowanych walorów. Papiery wartościowe zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Spółka nie wyklucza akwizycji, a wśród możliwych scenariuszy rozwoju wymienia także debiut na głównym parkiecie GPW.

 

Tak duże zainteresowanie ofertą obligacji Statima, gdzie subskrypcja zakończyła się znaczącą redukcją, świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do naszego modelu biznesowego i planów rozwoju. Dzięki wprowadzeniu do obrotu na rynku Catalyst obligacji serii E inwestorzy będą mogli kontrolować nasze poczynania oraz otrzymają pełny dostęp do informacji finansowych spółki – komentuje Michał Konieczny, prezes zarządu Statima.

 

Pod koniec listopada na rynku Catalyst zadebiutowały dwuletnie papiery serii A spółki warte 1,7 mln zł, także uplasowane w ofercie prywatnej.

W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku Statima wypracowała 69 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 17,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 204 proc. i 89,4 proc. Na koniec września wartość nominalna posiadanych przez spółkę portfeli wierzytelności wyniosła 239 mln zł. Statima spodziewa się, że wartość posiadanego przez nią portfela wierzytelności będzie w kolejnych latach rosnąć w tempie dwucyfrowym. Kapitał własny spółki systematycznie rośnie i na koniec września wyniósł 53,3 mln zł. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/kapitał własny) wyniosła 0,15x, co stanowi podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu.

 

W przyszłości nie wykluczamy akwizycji w obszarze kontroli biletów w środkach komunikacji, które otworzyłyby nam drogę do skokowego wzrostu biznesu dzięki dostępowi do nowych portfeli wierzytelności. Drogą do dalszego dynamicznego rozwoju jest także dywersyfikacja portfolio klientów o kolejne branże, takie jak energetyka czy ubezpieczenia – podkreśla Konieczny. – W rynku kapitałowym dostrzegamy doskonałe źródło finansowania naszego wzrostu, dlatego w dalszej perspektywie nie wykluczamy również debiutu na głównym parkiecie warszawskiej giełdy – dodaje Konieczny.

 

O Statima:

Statima jest liderem w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce. Portfel klientów spółki tworzą miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przewoźnicy kolejowi oraz firmy o ogólnopolskim zasięgu z branży ubezpieczeniowej i energetycznej. W 2016 r. spółka wypracowała 40,7 mln zł przychodów oraz 14,4 mln zł zysku netto.

 

Kontakt dla mediów:
Michał Konieczny
Prezes Zarządu
kancelaria@statima.pl
tel.: +48 32 7823990