Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego dla Spółki

W związku ze złożonym  dnia 15 maja 2019 r. w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, Zarząd Statima S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Spółki.