Zarząd spółki informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach w przedmiocie ustanowienia kuratora dla Obligatariuszy. Zgodnie z treścią Postanowienia na mocy art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, Sąd ustanowił kuratora w osobie Pana Piotra Kudelskiego do reprezentowania praw Obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu układowym spółki.