Statima terminowo wypłaciła odsetki

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w poniedziałek 1 kwietnia wypłaciła Obligatariuszom odsetki o wartości 19,69 tys. zł od obligacji serii C oraz odsetki o wartości 14,9 tys. zł od obligacji serii D.

Obligacje serii C o wartości nominalnej 998 tys. oraz obligacje serii D o wartości nominalnej 755 tys. zł Statima uplasowała w październiku 2007 roku w drodze oferty niepublicznej. Data wykupu obu serii dłużnych papierów przypada na 1 października 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.