Statima terminowo wypłaciła odsetki

Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w czwartek 13 września wypłaciła obligatariuszom odsetki o wartości 40,3 tys. zł od obligacji serii E.

Obligacje serii E o wartości nominalnej 2 mln zł Statima uplasowała w grudniu ubiegłego roku w drodze oferty niepublicznej. Data wykupu dwuletnich papierów dłużnych przypada na 13 grudnia 2019 r., a kupon wynoszący 8 proc. wypłacany jest co kwartał.