Statima notuje skokowy wzrost biznesu

W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku Statima wypracowała 69 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 17,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 204 proc. i 89,4 proc. Na koniec września wartość nominalna posiadanych przez spółkę portfeli wierzytelności wyniosła 239 mln zł.  

Osiągnięcie bardzo dobrych wyników po trzech kwartałach 2017 r. było możliwe dzięki zakupom nowych atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. Efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali działalności przy zachowaniu atrakcyjnej rentowności  – komentuje Michał Konieczny, prezes Statima.

  Kapitał własny spółki systematycznie rośnie i na koniec września wyniósł 53,3 mln zł. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/kapitał własny) wyniosła 0,15x, co stanowi podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu. Spółka spodziewa się, że wartość posiadanego przez nią portfela wierzytelności będzie w kolejnych latach rosnąć w tempie dwucyfrowym. Branża windykacyjna jest w fazie stałego wzrostu. Według raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, przygotowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), na koniec drugiego kwartału 2017 r. wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności sięgnęła 104,9 mld zł, przy czym rok wcześniej w tym samym okresie była to kwota około 90 mld zł. Z koli korzystna sytuacja finansowa konsumentów w najbliższych latach powinna przełożyć się na większe możliwości w spłacaniu zobowiązań przez dłużników. Kilka dni temu na rynku Catalyst zadebiutowały dwuletnie papiery serii A spółki warte 1,7 mln zł, uplasowane w ofercie prywatnej. Warto przypomnieć, że w ramach publicznej emisji obligacji serii B Statima pozyskała od inwestorów ponad 3,5 mln zł.  

Debiut na rynku Catalyst to nie tylko gwarancja zachowania najwyższych standardów w stosunku do obligatariuszy, ale także bezpieczeństwo obrotu związane z uczestnictwem w rynku regulowanym. W rynku kapitałowym dostrzegamy doskonałe źródło finansowania naszego wzrostu, dlatego w dalszej perspektywie nie wykluczamy również debiutu na głównym parkiecie warszawskiej giełdy – podsumowuje Konieczny.

  O Statima: Statima jest liderem w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce. Portfel klientów spółki tworzą miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przewoźnicy kolejowi oraz firmy o ogólnopolskim zasięgu z branży ubezpieczeniowej i energetycznej. W 2016 r. spółka wypracowała 40,7 mln zł przychodów oraz 14,4 mln zł zysku netto.