Statima notuje skokowy wzrost biznesu

  • Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, w I półroczu 2018 r. wypracował 10,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 39 proc. i 11 proc.
  • Skala wzrostów w samym II kwartale bieżącego roku była jeszcze większa. W tym okresie spółka osiągnęła 5,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 52 proc. i 25 proc.
  • Zarząd firmy podtrzymuje zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji
    i debiutu na GPW.

– Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w analizowanym okresie było możliwe dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu, konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli. Efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali działalności przy zachowaniu atrakcyjnej rentowności  – komentuje Michał Konieczny, prezes Statima.

W I półroczu 2018 r. Statima koncentrowała się na strategii organicznego rozwoju, poprzez inwestycje na polskim rynku wierzytelności masowych. Od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. firma nabyła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna pakietów kupionych w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł. Wartość nominalna wszystkich posiadanych wierzytelności na 30 czerwca bieżącego roku wyniosła 341,5 mln zł, co oznacza wzrost o 65,9 proc. rok do roku.

Statima, dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej może bezpiecznie realizować inwestycje na rynku wierzytelności oraz terminowo obsługiwać zadłużenie, w tym wypłacać odsetki od pięciu serii obligacji. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/ kapitały własne) wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 0,58, co stanowi podstawę do dalszego, dynamicznego wzrostu skali działania.

Zarząd Statima z optymizmem podchodzi do wyników w całym bieżącym roku. Zamierza nie tylko umacniać pozycję lidera na rynku należności komunikacyjnych, ale także dywersyfikować biznes, uczestnicząc w przetargach na zakup wierzytelności energetycznych, telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych. Planuje zwiększać skalę działania, bazując nie tylko na wierzytelnościach kupowanych na własny rachunek, ale także rozwijając segment windykacji na zlecenie (inkaso).  

W lipcu bieżącego roku weszły w życie zmiany w Kodeksie Cywilnym, które skracają okres przedawnienie roszczeń z dziesięciu do sześciu lat. Zarząd Statima nowelizację w prawie ocenia pozytywnie. Spodziewa się, że krótszy okres przedawnienia powinien spowodować szybszą sprzedaż długów przez wierzycieli, co oznacza wzrost jakości portfeli.

W szerszej perspektywie spółka nie wyklucza przeprowadzenia oferty publicznej akcji i debiutu na GPW.

– Jesteśmy już obecni z obligacjami na Catalyst, a debiut na GPW byłby dopełnieniem naszego związku z rynkiem kapitałowym, w którym dostrzegamy doskonałe źródło finansowania wzrostu.  Termin przeprowadzenia oferty, jak i jej parametry uzależnione są od warunków rynkowych – podsumowuje Konieczny.