Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 roku.

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku