Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 roku.

Raport – III kwartał 2020