Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za I półrocze 2020 roku.

Raport – I półrocze 2020