Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku

 

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku