Raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2018

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Sprawozdanie Finansowe 2018

Sprawozdanie Zarządu 2018

Opinia z badania2