Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i kwartalnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w przedmiocie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku, Zarząd Statima S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z przepisami Regulaminu ASO w zakresie zasad publikacji raportów okresowych Spółka nie dotrzyma terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok i raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku przypadającego na dzień 31 maja 2019 r. z uwagi na niezakończone prace nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018 oraz za I kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że raport roczny oraz raport kwartalny zostaną opublikowane w dniu 7 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu